PRIVACY VERKLARING

Deze privacy verklaring geldt voor iedereen die www.kolax.nl bezoekt.

Laatst gewijzigd op: 07-10-2019

Bij uw bezoek aan deze website worden gegevens van u verzameld. Binnen deze privacy verklaring leest u hoe hiermee wordt omgegaan. Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten die worden aangeboden geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De privacy van alle gebruikers staat voorop. Uw persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 

BEHEER EN AANBIEDER

Deze website staat onder beheer, en wordt aangeboden door, en valt onder de verantwoording van, Kolax Second Homes.

Kolax B.V.
Damplein 12 C
4331 GD Middelburg

Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op gezag van Aanbieder en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt gevraagd om algemene bezoekgegevens bij te houden door middel van cookies. Deze gegevens worden verzameld voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt en de dienstverlening hierop aangepast kan worden. Dergelijke bezoekgegevens worden anoniem bewaard. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Mogelijke soorten cookies waarvan gebruik wordt gemaakt:

 

PERMANENTE COOKIES

Deze website plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan het versneld mogelijk maken om persoonsgegevens in te vullen. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen en kan er beter gebruik worden gemaakt van de website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

 

ANALYTISCHE COOKIES

Via onze website worden cookies geplaatst door Squarespace, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

 

PIXEL TAGS

Deze website kan gebruik maken van “pixel tags” (kleine grafische bestanden, ook bekend als “tracking pixels” of “web beacons”) of andere middelen voor datacollectie om het gebruik van de website te bewaken. Deze tools maken het mogelijk om technische en statistische data te verzamelen over het gebruik van de website. Technische en statistische data zijn het IP-adres, bezoektijden, gebruiker-agentstrings, browsertype, monitorafmetingen, etc. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven gebruikt wordt. Ook worden pixel tags mogelijk door externe serviceproviders geplaatst om voor ons advertenties te verzorgen via het internet. Deze serviceprovider kan anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) verzamelen over het bezoek aan deze website.

 

TRACKING PIXEL

Wanneer jij je hebt ingeschreven ontvang je ook een nieuwsbrief. Wij willen je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van MailChimp kun je vinden in hun privacy policy. (https://mailchimp.com/legal/cookies/)

 

PERSOONSGEGEVENS VAN BELANGSTELLENDE

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Bij het bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid om persoonsgegevens achter te laten als blijk van interesse in het project en om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.

Hieronder vindt u een specificatie van persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt;

 

 

DOEL VAN DE VERWERKING

 • Voor relatiebeheer,
 • Voor marktonderzoek,
 • Voor communicatiedoeleinden zoals verzenden van (project)nieuwsbrieven, publicaties en bewonerscommunicatie (omwonenden toekomstig project informeren),
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Om vragen en klachten in behandeling te nemen,
 • Om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder kopers van onze nieuwbouwwoningen,
 • Om je uit te nodigen voor evenementen zoals bijvoorbeeld een officiële start bouw
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten,
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren,
 • Om serviceverzoeken in behandeling te nemen.

 

TOELICHTING

Het versturen van een nieuwsbrief of het onderhouden van rechtstreeks contact met geïnteresseerde via e-mail of telefonie.

 

INFORMATIE VERWERKING

De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

 • Naam (voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inschrijving nieuwsbrief
 • Voorkeuren voor een woning
 • Overige woonwensen
 • Categorie gegevens
 • Persoonsgegevens en interesses

 

CATEGORIE BETROKKENEN BETROKKENE

Categorie ontvangers Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden en deze zullen uitsluitend verstrekt worden aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De beheerder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

DERDEN WAARMEE WIJ BIJVOORBEELD GEGEVENS MEE DELEN ZIJN:

 • (Project)ontwikkelaar,
 • Projectontwikkelaar samenwerkingsverband (indien van toepassing),
 • Projectnotaris (uitsluitend gegevens van kopers in een project),
 • Projectkopersbegeleider (uitsluitend gegevens van kopers in een project),
 • Woningborg (uitsluitend gegevens van kopers in een project).
 • Reclamebureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar)

Bewaartermijn De persoonsgegevens worden alleen zo lang bewaart als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de hiervoor vermelde doelen, dan kunnen we de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Bezoeker kan op deze website mogelijk doorverwijzingen (links) naar andere sites aantreffen. Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking van omgang van gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt

 

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN

Gegevens die door de geïnteresseerde zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Met een uitzonderingen op deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Gegevens zijn enkel toegankelijk voor verwerkers onder uitvoering van Aanbieder.

 

BEVEILIGING EN TOEGANG VAN PERSOONSGEGEVENS

De bescherming van persoonsgegevens wordt zeer serieus genomen. Hiervoor zijn passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

 

WIJZIGEN EN/OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

U kunt op de volgende wijze uw verstrekte gegevens inzien, veranderen, of verwijderen van die bij inschrijving aan ons zijn verstrekt.

 

VERWIJDEREN COOKIES

Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies, maar gewenst wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld.

Raadpleeg hiervoor de instructie toebehorend aan uw internet browser.

Een veel gebruikte toetsenbord combinatie voor het verwijderen van cookies binnen internet browsers is ctrl + shift + del

 

UITSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kolax.nl.

 

VRAGEN, KLACHTEN EN/OF OPMERKINGEN

U kunt voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze privacy verklaring terecht bij Aanbieder via contactgegevens zoals vermeld in deze Privacy Verklaring.

 

DISCLAIMER

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy verklaring te raadplegen.

Aanbieder is gerechtigd de inhoud van de privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

back to top